MTÜ Eesti Naiste Koostöökett

Eesti Naiste Koostööketi eesmärgiks on olla Eesti naiste riigisisese ja rahvusvahelise koostöö ühenduseks, toetada naiste osalemist ühiskondlikus elus ja poliitikas, parandada sisepoliitilist kliimat ühiskonnas, saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkuse põhimõtete rakendamine Eesti seadusandluses, poliitikas ja igapäevaelus.

Eesti Naiste Koostööketi eetikakoodeksiga tutvu siit.