MTÜ Eesti Naiste Koostöökett

PROJEKTID

"Tegusamad kodanikud – paremad otsused!" Prindi

Projekti "Tegusamad kodanikud – paremad otsused!" toetab KÜSK. Projekti kestvus 01.03.2011-31.03.2012

flag-ru

kyski_logo_v150

 

Projekti üldeesmärgiks on vähese võime tõttu riigiasutustega suhtlemisel tõrjutusse sattunud Eesti elanike ühiskonnaelus aktiivse ja vastutustundliku osalemise edendamine.

Üldeesmärgi saavutamiseks on MTÜ Eesti Naiste Koostöökett, kaasates Haabersti Linnaosa Valitsust ja kodanikualgatuse toetuseks loodud kohalikke ja riiklikke tugistruktuure, kavandanud taotletava projekti elluviimisega väljatöötada ja rakendada seni vähem kaasatud sihtrühmade osalemise edendamiseks praktiline koolitusmudel:

  • leida partnerluse alusel põhinevad ühised väärtused ja väljendusvõimalused;
  • tutvuda ja analüüsida sihtrühma tegelikke koolitusvajadusi kodanikuoskuste arendamiseks;
  • tõsta koolituste kaudu sihtrühma liikmete kompetentsi ja osalemisvõimalusi;
  • pakkuda tuge ja informatsiooni julgustamaks sihtrühma liikmeid aktiivsemalt osalema kolmanda sektori tegevustes, valdkondlikes algatustes ning võrgustike töös;
  • luua eeldused majanduslikesse raskustesse sattunud sihtrühma liikmete elukvaliteedi ja toimetuleku paranemiseks.

Projekti materjalid

Poster_print