MTÜ Eesti Naiste Koostöökett

Teenäitaja 2010 on Siiri Oviir Prindi

Seoses Eesti Naisliidu 90. aastapäevaga ja Siiri Oviiri pikaaegse ja rikkaliku panusega eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu, perekonna väärtustamise ja võrdse kohtlemise heaks tegi MTÜ QUIN Estonia koostöös Eesti Puuetega naiste Ühinguga ettepaneku valida Teenäitajaks 2010 Siiri Oviir.

3. detsembril 2010 tähistas Eesti Naisliit oma 90. aastapäeva konverentsiga "Mees, naine ja võrdsed võimalused". Siiri Oviir oli üks Eesti Naisliidu taasasutaja 1989. aastal. 17 aastat, aastast 1996 on esinaisena Eesti kõige vanemat ja kõige pikemate traditsioonidega naisorganisatsiooni juhtinud Siiri Oviir. Lisaks Eesti Naisliidu esinaise rollile on ta osalenud nelja Riigikogu koosseisu töös, olnud Riigikogu aseesimees ja kolm korda sotsiaalminister. 2004. aastast kuulub ta Euroopa Parlamendi koosseisu. Kõigis oma tegevustes on ta lähtunud eesmärgist, et Eesti ühiskonnas saaks valitsevaks võrdõiguslikkus ja tasakaal väärtustades perekonda ja naise positsiooni ühiskonnas. Siiri Oviir on öelnud: "Meie ühiskond on paljus meestekeskne, kuid 53% elanikkonnast on naised. Naiste vajadusi ja püüdlusi arvestamata elame tasakaalustamata ühiskonnas. Demokraatlikus ühiskonnas vajatakse ka naiste vaatenurka ja naiste tarkust".

Alates 1998. aastast on Eesti Naisliit ühiskonnas perekonna väärtustamiseks andnud välja Aasta ema ja Aasta isa aunimetust. Siiri Oviir on ühendanud poliitiku- ja pereelu ning koos abikaasaga kasvatanud üles kolm tütart. 2005. aastast annab Siiri Oviir välja omanimelist stipendiumi, et tunnustada üliõpilaste panust sotsiaaltöösse ning toetada rahaliselt kord aastas ühte ülikooliõpingutes edukat ja ühiskondlikult aktiivset magistranti.

Eesti Naiste Koostööketi algatatud Teenäitaja aunimetuse eesmärk on väärtustada eetikat, parandada poliitilist kliimat, mõjutada suhtlemist ja poliitilist kultuuri, kaitsta isiku õigusi ja vabadusi. Teenäitajaks võib olla avaliku elu tegelane, kes oma tegevusega on mõjutanud Eesti ühiskonna eetilisi väärtushinnanguid, arendanud euroopalikku kultuuri, edendanud võrdõiguslikkust, aidanud lahendada ühiskonda ahistavaid kriise või vastuolusid.