MTÜ Eesti Naiste Koostöökett

TEENÄITAJAD

Teenäitaja aunimetus Prindi

Eesti Naiste Koostöökett on asutanud aunimetuse Teenäitaja, mille eesmärgiks on

  • väärtustada eetikat
  • parandada poliitilist kliimat
  • mõjutada suhtlemis- ja poliitilist kultuuri
  • kaitsta isiku õigusi ja –vabadusi
  • viia ellu meeste ja naiste võrdõiguslikkust

Teenäitajaks võib olla avaliku elu tegelane (poliitik, loovinimene, haritlane, arvamusliider, ettevõtja, ajakirjanik vms), kes oma tegevuse (algatuste, esinemiste, analüüsi, seisukohavõttutega jne) on mõjutanud Eesti ühiskonna eetilisi väärtushinnaguid, arendanud euroopalikku poliitilist kultuuri, edendanud võrdõiguslikkust, lahendanud ühiskonda ahistavaid kriise või vastuolusid vms.

Kandidaate saavad esitada asutused, organisatsioonid, vabaühendused, ühingud, seltsid jm.

Kandidaatide esitamise tingimuseks on, et kandidaat ei kuulu teda esitanud organisatsiooni liikmete hulka (erakond ei saa esitada oma erakonna liiget, asutus ei saa esitada oma töötajat jne).