Eesti Naiste Koostööketi tegevus aastal 2003 Prindi
 • 4. augustil loodi üleriigilise liikmeskonnaga poliitilisi ja mittepoliitilisi naisteühendusi ja naisteühenduste juriidiliselt registreeritud koostööorganisatsioone ühendav vabaühendus (mittetulundusühing) Eesti Naiste Koostöökett. Organisatsiooni esimeseks eesistujaks valiti Rahvaliidu Naisühenduse Epp esindaja Merike Metstak.
 • 2. septebril toimus kohtumine regionaalminister Jaan Õunapuuga. Eesmärk: tutvustada naistele Eesti regionaalpoliitika põhimõtteid ja kavandatavat haldusjaotust.
 • 6. septembril toimus Eesti Rahvusraamatukogus koostöös Kodanikukoolitusega foorum "Naised otsustama" 2003.
  Teema: Eesti astumine Euroopa Liitu. Foorumil esines sõnavõtuga EWL-i peasekretär Mary MacPhail, kellega Koostööketi liikmed ühise lõunasöögi korraldasid. Koostööketi pöördumine valijate poole – naised toetavad astumist Euroopa Liitu.
 • 3. - 4. oktoobrini osalesid Eesti Naiste Koostööketi ja NYTKIS-e (Soome) liikmed Kodanikukoolituse poolt korraldatud rahvusvahelisel naiste koostöö edendamise seminaril Tallinnas.
 • 28. novembril toimus Pärnus rahvusvaheline seminar "Koostöö".
  Partnerid: Kodanikujulgus, Eesti Naiste Koostöökett, NYTKIS, Soome Martad, Rootsi Naiste Lobby, Loode-Venemaa Naisvalijate Liiga.
 • 29. novembril osaleti Kodanikukoolituse ja Kodanikujulguse korraldatud rahvusvahelisel konverentsil "Tasakaal" Pärnu Kontserdimajas. Koostööketi pöördumine valijate poole – hääleta naiskandidaadi poolt!
 • Detsemberis kinnitas Eesti Naiste Koostöökett Teenäitaja staatuse ja kuulutas välja esimese avaliku konkursi aunimetuse saamiseks.