Eesti Naiste Koostööketi tegevus aastal 2008 Prindi
 • 3. jaanuaril toimus Riigikogu Kalevipoja saalis Teenäitaja 2007 austamine. 2007. aasta eest pälvis selle austava nimetuse Eesti Vabariigi suursaadik Moskvas Marina Kaljurand. Autasustamise pildigaleriid vaata siit.
 • 14. veebruaril toimus Koostööketi 2007. aasta aruande-valimiskoosolek. 2008. aasta eesistujaks valiti Keskerakonna Naisteühenduse KENA president Anneli Kööba. Pildigaleriid vaata siit.
 • 17. veebruaril korraldas Eesti Naisliit Mustpeade Majas Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamiseks piduliku vastuvõtu naisorganisatsioonidele ja –aktivistidele.
 • 6. märtsil toimus Sakus rahvusvahelisele kartuliaastale pühendatud seminar, peaesineja oli Viive Rosenberg. Seminari pildigaleriid vaata siit.
 • Aprillis toimus organisatsiooni jätkusuutlikkuse alane debatt ja prioriteetide seadmine järgmiseks aastaks. Võeti vastu konsensuslik otsus, et iga organisatsioon tegeleb tema vastutusel olevate Koostööketi tegevustega ja sellele lisaraha otsingutega. Pildigaleriid vaata siit.
 • Maikuus, emadepäeval kuulutas Eesti Naisliit välja Eesti Ema 2008. Aasta Ema 2008 tiitli pälvis Külli Kangur.
 • 15. mail toimus Koostööketi ja MTÜ Kodanikukoolituse esindajate ühisseminar. Ühisseminari tulemuseks oli projekt “Hoidkem kokku!” Projekti eesmärgiks on kaasata isikuid, kes ei oma otsustustasemel piisavalt esindatust. Projekt kestab 31. detsembrini 2009.
 • 1. juunil toimus Lastekaitsepäevale pühendatud heategevuskontsert Tartus, Pauluse kirikus. Kontserdiga kogutud raha läks lastekodulastele, kes jätkavad oma õpinguid kõrgkoolides.
 • 12. - 13. juunini toimus seminar teemal "Mediatsioon, riskide maandamine". Koolitajaks psühholoogid Ruth ja Wolfgang Tillner Saksamaalt.
 • 18. juunil kuulutati välja Rahvaliidu Naisühenduse Epp poolt ellu kutsutud ja juba traditsiooniks saanud Aasta Pere. Aasta Pere 2008 tiitli pälvis perekond Kotov, Põlvamaalt.
 • 18. - 19. juulil toimus möödunud aastal alanud "Meeskonna ja meediakoolitused" jätkuseminar. Koolituse alateemaks "Enesekehtestamine" ja koolitajaks Aune Past.
 • 27. septembril toimus projektikirjutamise seminar. Koolitajaks MTÜ Kodanikukoolitus.
 • 19. oktoobril korraldas Koostööketi parnerorganisatsioon Kodanikukoolitus juba traditsiooniks kujunenud foorumi. 2008. aasta foorum oli pühendatud naisliikumise taastamisele ja kandis teemat "Nii see algas…". Naisliikumiste ja Eesti Naisliidu taassünnist aastal 1989 rääkis Maret Priske. Möödunud aastate tegemisi meenutasid Anne-Mari Rannamäe, Mare Abner ja Margot Fjuk.
 • Novembrikuus, isadepäeval kuulutas Eesti Naisliit välja Aasta Isa 2008. Aasta Isa 2008 tiitli pälvis Eesti Ema monumendi idee autor Hans Sissas.
 • 2. - 7. novembrini toimus Eesti Naisliidu eestvedamisel Koostööketi liikmetele õppereis Bad Doberani maakonda Saksamaal, kus kahel päeval kuulati juba eelnevatest koolitustest tuntud sotsiaalpedagoog–psühholoogi Ruth Tillneri teemal "Vägivallatu vastuhakk". Õppereisi raames külastati ka erinevaid sotsiaalhoolekande asutusi: lasteaeda, seenioride keskust ja saadi ülevaade AWO hoolekandesüsteemist. Külastati ka Rostocki ja Warnemündet. Sündis ühine idee KÜSK-i integratsiooniprogrammi projektiks.
 • 15. novembril toimus põlvkondade vahelisest sidususe seminar, koolitajaks MTÜ Kodanikukoolitus.
 • 9. detsembril toimus Gruusia-teemaline seminar. Ettekandjaks kriisikeskuse Mahena psühholoog Maarika Juuse. Saksamaa reisi kokkuvõtete tegemine.
 • 29. detsembril toimus Teenäitaja 2008 valimine. Teenäitaja 2008 aunimetuse pälvis kartuliteadlane Viive Rosenberg. Pildigaleriid vaata siit.