Eesti Naiste Koostööketi tegevus aastal 2007 Prindi

2007. aastal oli Eesti Naiste Koostööketi eesistujaks Riina Kitt Isamaa ja Res Publica Naiskogu IREN.

 • 11. jaanuaril toimus Riigikogu Galeriis traditsiooniline Teenäitaja väljakuulutamine ja austamine. Teenäitajaks 2006 valiti riigikogus presidendivalimiste ajal jõulise avalduse teinud Ülle Aaskivi. Autasustamise pildigaleriid vaata siit.
 • Veebruaris toimus üritus "Päev sõpradega". Selle korraldajaks ja läbiviijaks oli Isamaa ja Res Publica Liidu Naiskogu IREN ning eesmärgiks oli tutvustada Koostööketti kuuluvatele ühendustele lähemalt oma vastloodud organisatsiooni ja tulevikueesmärkide seadmine.
 • 8. märtsil tähistati Eesti Naisliidu eestvedamisel rahvusvahelist naistepäeva Estonia Talveaias.
 • Märtsis kirjutati Balti-Ameerika Partnerlusrogrammi toetuse saamiseks projekt ja aprillist leidis see toetust.
 • Aprillis kuulutas Isamaa ja Res Publica Liidu Naiskogu IREN välja Lastekaitsepäevale pühendatud joonistusvõistluse teemal “Oleks minu olemine, ...”.
  Joonistusi laekus palju ning 31. mail avas Riigikogu esimees pr Ene Ergma Toompea lossis näituse, kus eksponeeriti võitnud töid. Näituse avamise päev oli kõigile osavõtjaile täiuslik perepäev, sest võitjad olid kutsutud koos saatjatega. Kuni lõunani toimus tegevus Riigikogu ruumides, pärastlõunane aeg veedeti üheskoos Tallinna Loomaaias, giidiks Aleksei Turovski. Selle ürituse korraldajateks olid Elle Kull ja Lehte Jõemaa.
 • Maikuus, emadepäeval kuulutas Eesti Naisliit välja Aasta ema 2007 ja  Estonia kontsertsaali fuajees sai vaadata laste joonistusvõistluse “Oleks minu olemine, ...” võidutõid. Aasta ema 2007 tiitli sai Kanepi kirikuõpetaja Margit Lail.
 • Juunis toimus Riigikogu ruumides ühepäevane seminar “Kuidas mõista üksteist: sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused Eestis ja Euroopa Liidus, selle tegelikkus ja arenguvõimalused”. Külalisteks olid Ülle-Marike Papp (Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna nõunik) ning Kristiina Luht (Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist).
 • 5. juulil kuulutati Saku Majas Harjumaal välja Aasta Pere 2007. Selle traditsioonilise ürituse vastutavaks korraldajaks on Rahvaliidu Naisühendus Epp.
 • 23. juulil toimus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsiooni väljatöötamise konsultatsioonide raames kohtumine Agu Laiusega.
 • 20. – 21. septembrini osaleti kahepäevasel meeskonna koolitusseminaril "Kehakeel ja suhtlemine". Koolitus toimus Tallinnas, koolitajaks oli sotsiaalpedagoog-psühholoog Ruth Tillner Saksamaalt.
 • 12. – 13. oktoobrini sai Tallinna Ülikoolis teoks rahvusvaheline konverents "Teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda – 10 aastat". Konverentsi korraldajateks olid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT ning Eesti Naisühenduste Ümarlaud ENÜ. Ettekandega esines Koostööketi eesisutaja Riina Kitt.
 • 13. oktoobril viidi koostöös Kodanikukoolitusega Kohtla-Järvel läbi foorum "Naised otsustama – 2007".
 • Oktoobris sai alguse koolituste sari “Meeskonna ja meediakoolitused”. Oodatult kujunes see väga populaarseteks. 2007. aastal toimus selle raames kaks koolituspäeva, alateemaks "Avalikkusega suhtlemine”. Koolitajaks oli Ilmar Raag. Liikmesorganisatsioonide esindajad õppisid nendel koolitustel suhtlemist meediaga, s.h. oma sõnumi edastamist meedia abil.
 • 26. - 28. oktoobrini osales Anne–Mari Rannamäe Koostööketi esindajana European Women`s Lobby konverentsil Sofias.
 • 26. – 27. oktoobrini toimus Eesti Puuetega Naiste Ühenduse  korraldamisel Tallinnas Radisson SAS konverentsikeskuses kahepäevane seminar-konverents "Võrdsed võimalused kõigile". Konverentsi peateemaks oli puudega naiste toimetulek ühiskonnas: võimalused osaleda täisväärtuslikult ühiskonnaelus, naine ja perekond jne.
 • 22. - 23. novembril osalesid mitmed Koostööketi liikmesorganisatsioonide liikmed MTÜ Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt Viru Konverentsikeskuses korraldatud Kodanikuühiskonna konverentsil.
 • Novembrikuus, isadepäeval kuulutati Eesti Naisliidu poolt välja Aasta Isa 2007. Aasta isa 2007 tiitli pälvis näitleja ja lavastaja Lembit Peterson.
 • 6. detsembril toimus seminar teemal: "Mis kaasneb võrdse kohtlemise seaduse eelnõu vastuvõtmisele Riigikogus". Peaettekanne oli võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarvelt.

2007 oli “Võrdsete võimaluste aasta”. Selle teema raames osaleti veel mitmetel ümarlaudadel ja seminaridel.