"Hoidkem kokku" Prindi

Projekti "Hoidkem kokku" toetab Hasartmängumaksu nõukogu. Projekti kestvus 01.08.2008 - 31.12.2009

hasartm2ngu_n6ukogu

Peaeesmärk: Mõjutada naiste/noorte poolt omandatavate positiivsete arusaamade ja kogemuse kaudu ühiskonna suhtumist soolisesse võrdõiguslikkusesse ning võrdsete võimaluste loomisesse kõigile ühiskonna liikmetele. Leida sihtgruppi liitev ühisteema, mis aitab korrastada jätkusuutlikku teabe- ja kogemustevahetust ning koostööd naisteühenduste võrgustikus.